Haberler

YDS/3 sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından belirlenen sınav tarihi

Haber1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) üçüncüsü için başvurular 2-10 Ekim 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini sorunsuz tamamlayan adaylar şimdi YDS/3 tarihini araştırıyor. Peki, YDS/3 ne zaman?

2018 yılının son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/3 2 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

YDS NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden, 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR? 

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın; 

• Sınava, atandığı salonda girmesi, 
• Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi, 
• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, 
• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması, 
• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması 
• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, 
• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması, 
• Sınav süresi bittiği halde soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi, 
• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi, 
• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları ve ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında; adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

Okunma Sayısı : 50
Yazar: Exam Navigator
Kaynak: Haber 7
Beğen
Twitle