Reading Navigator

Reading Navigator

Reading Navigator


YDS gibi sınavlarda başarılı olmak için 3 konuda kendinizi geliştirmiş olmanız gerekmektedir;

  1. Gramer Bilgisi
  2. Kelime Dağarcığı
  3. Yorum Yeteneği

Bu 3 alanda kendini geliştirmiş olan bir öğrencinin başarısız olması mümkün değildir. Exam Navigator ailesi olarak hazırladığımız tüm içeriklerde bu üç alanı geliştirme amacı gütmekteyiz. Başka bir ifadeyle, sitemizdeki ve kitap serimizdeki içeriklerin özünde bu üç alanın temel taşları mevcuttur. Bu temel taşlardan kendinize oluşturacağınız basamaklar ile en yüksek düzeylere ulaşma şansını yakalamış olacaksınız.

‘Reading Navigator’ kitabında bulunan 50 adet Özgün okuma parçası ile esasında Yorum Yeteneği’nizi geliştirirken, hazırlamış olduğumuz Renkli Çeviriler ile cümlelerin öğelerini karşılaştıracak, parçalarda geçen kelime ve İngilizce ifadeler ile Kelime Dağarcığı’nızı geliştirmiş olacaksınız.

Bu kitap sayesinde yukarıda belirtmiş olduğumuz üç alanda da kendinizi geliştirme şansını yakalamış olacaksınız.

İyi çalışmalar...