Sözleşmeler

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

www.examnavigator.com web adresi (En-Dil Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Ltd. Şti.)

Tel: 0505 055 88 89

E – posta: [email protected]

Kullanıcı: (Üye olan kişinin adı soyadı)

SÖZLEŞME KONUSU

Exam Navigator, kullanıcılarının İngilizce sınavlara İnternet üzerinden hazırlanmalarını sağlayan bir Uzaktan Eğitim sistemidir. Site üst düzey İngilizce içerik ve yazılım sürecinde oluşmuştur. Bu içerik ve yazılım sayesinde kullanıcılar İnternet üzerinden ücretli ve Demo üyelik ile siteden yararlanabilmektedirler.

KAPSAM

İşbu sözleşme 23 / 02 / 1995 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 9/A ve 31. maddeleri ve 06.06.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince hazırlanmıştır.

KULLANICI İÇİN ÖN BİLGİ VE BİLGİLENDİRMELER

Kullanıcı işbu mesafeli satış sözleşmesinin oluşturulmasından önce aşağıdaki bilgilerin bütününü içerecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uzaktan iletişim aracına uygun bir biçimde Exam Navigator tarafından bilgilendirilmiştir.

 • Exam Navigator’un isim, ünvan, açık adres, e- posta, telefon ve diğer bazı erişim bilgileri.
 • Sözleşmeye konu edilen mal veya hizmetin temel nitelikleri ve özellikleri
 • Vergiler ve kargo bedeli dahil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı
 • Teslim için yapılacak masraflar
 • Ödeme şekli ve yöntemi ile ilgili bilgiler
 • Cayma hakkının kullanılmasının koşulları ve bu hakkın nasıl kullanılabileceği
 • Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin kullanıcıya yüklenen ilave maliyeti
 • Fiyat ile birlikte mal veya hizmete ilişkin taahhütlerin geçerlilik süresi
 • Sözleşmenin asgari geçerlilik süresi
 • Belirsiz süreli veya süresi bir yılı aşan borç ilişkilerinin feshedilme şartları
 • Üyelerin şikayet veya itirazlarına ilişkin başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde üyenin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceği ile ilgili bilgiler.

CAYMA HAKKI

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve kullanıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ilgili sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Exam Navigator kullanıcılara ücretli üye olmadan önce site hakkında tam bilgi sahibi olabilmeleri için ücretsiz Demo Üyelik fırsatı sunmaktadır. Bu Demo üyelik sayesinde kullanıcı, sunulan hizmetleri ve bu hizmetleri oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu hizmetleri beğenmiş demektir. Exam Navigator sitesinde yapılan alım işlemi tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşmektedir. Bu sebepten ötürü, satın alınan hizmetlerin iadesi söz konusu olamaz.

SÖZLEŞMENİN İFASI

Exam Navigator kullanıcı tarafından gönderilen hizmet bedelinin kendi banka kayıtlarına geçtiği günden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde sistemi kullanıcının hizmetine sunmaktadır. Bu süre kullanıcıya daha önceden yazılı olarak veya diğer iletişim araçları ile bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Sipariş konusu mal veya hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı durumlarda üyenin bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde şahsına iadesi yapılmaktadır.

SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA HİZMETLER

Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; mal veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi dışında Exam Navigator kullanıcıya karşı herhangi bir hak iddia edemez. Bu tür durumlarda, kullanıcının sessiz kalması, sözleşmenin oluşturulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz ve kullanıcının malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

HİZMET TUTARI

Exam Navigator hizmetleri için Temel Düzey Canlı Ders tutarı (kampanyalı tutar hariç) 400 TL, İleri Düzey Canlı Ders tutarı 600 TL’dir.

ÜYELİK KAYDI

Exam Navigator sistemine yaş ayrımı olmaksızın herkes üye olabilmektedir. Sisteme üye olurken kullanıcı için bir erişim şifresi ve bununla beraber bir kullanıcı numarası oluşturulacaktır. Sistemin güvenliği sebebiyle kullanıcının IP ve mac numarası ve konum bilgisi tutulabilmektedir. Bu bilgiler yalnızca talep edilmesi durumunda yargı makamlarına verilebilir.

KULLANICI BİLGİLERİNİN KORUNMASI

Sitede kullanıcıya ait bilgiler güvenli ortamda depolanmakta ve 3. kişilerin paylaşımına kapalı durumdadır. Şahsi bilgiler yalnızca analiz yapılması veya bazı istatistiki verilere ulaşarak kullanıcının yararına yapılacak işlerde kullanılacaktır. Exam Navigator sitesinin kontrolü dışında hukuka aykırı bir girişim neticesinde bu verilerin kaybolması halinde kullanıcı bilgilerinin geri getirilmesini Exam Navigator sitesinden geri isteyemez. Kullanıcı kendi verilerini yedeklemekle mükelleftir. Veri kaybı yaşanması durumunda Exam Navigator bundan sorumlu tutulamaz.

KULLANICILARA YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

Kullanıcıların mevcut telefon numaraları ve e- postaları üzerinden Exam Navigator amaçları doğrultusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

SÖZLEŞME GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşmenin geçerlilik süresi 6 aydır.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Exam Navigator dilediği zaman ve şekilde bu sözleşme şartlarını tek taraflı değiştirebilir. Bu değişiklik kullanıcıya e-posta yoluyla bildirilmek zorundadır.

KARTLA YAPILAN ÖDEMELER

Ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeden yapıldığı hallerde, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması durumunda; 23/02/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

BİLGİLERİN SAKLANMA USULÜ

Exam Navigator kullanıcının bilgilendirilmesine ve cayma hakkı kullanabilmesine dair sistemi oluşturmuş olmakla beraber, yazılı, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri ilgili mevzuat gereği üç yıl boyunca saklamaktadır.

TEBLİGAT

İşbu sözleşmede kullanıcıların e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

İÇERİK SORUMLULUĞU

Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen her türlü verinin hukuki ve cezai sorumluluğu kullanıcının kendisine aittir. Kullanıcı tarafından oluşturulan bu içerikten hiçbir surette Exam Navigator sorumlu tutulamaz.

SİSTEM ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Kullanıcı sistem üyeliğini dilediği zaman sonlandırabilir. Bu durumda kullanıcıya ait her türlü veri silinmektedir. Kullanıcı, onayı dahilinde sistem üyeliğinin sona ermesinden sonra kendisine ait hiçbir verinin tekrar geri getirilmesini talep edemez.

YETKİ

İşbu sözleşmeden doğan hukuki uyuşmazlıklarda yetkili Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleridir. İşbu sözleşme 23.05.2013 tarihinde Exam Navigator sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu sözleşme onaylanmadan üyelik işlemi gerçekleştirilemez. Kullanıcı bu sözleşmeye üyelik alanı içerisinde daima ulaşabilir.