Sözleşmeler

Teslimat Politikası

Exam Navigator sistesine ücretli üye olan kullanıcıların adreslerine işlem faturası ile birlikte ücretsiz kitaplar vb. gönderilmektedir. Teslimat masrafları Exam Navigator sitesine aittir. Teslim anında kullanıcının adresinde bulunmaması durumunda Exam Navigator, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, sistem kullanıcısının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de kullanıcıya aittir.

Ürünlerin teslimatı stokun müsait olması ve ürün bedelinin şirket hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Exam Navigator ürünü siparişinden itibaren 7 gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 7 (yedi) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Exam Navigator stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu kullanıcıya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının Exam Navigator sitesine ulaştırılmış olması ve bedelinin kullanıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Exam Navigator ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Kullanıcı Beyan ve Taahhütleri

Kullanıcı sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce muayene ederek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ürünleri kargo şirketinden teslim almamalıdır. Teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam oldukları kabul edilecektir. Teslimdne sonra ürünlerin özenle korunması borcu kullanıcıya aittir. Ürünlerin tesliminden sonra kullanıcıya ait kredi kartının kullanıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz şahıslarca haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Exam Navigator sitesine ödememesi halinde, kullanıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 (üç) iş günü içerisinde Exam Navigator sitesine göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde, teslimat giderleri kullanıcıya aittir. Ayrıca kullanıcı, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın kullanıcıya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Ürünlerin teslim edileceği kişinin teslimatı kabul etmemesinden Exam Navigator sorumlu tutulamaz.