Word Puzzle 1

Word Puzzle 1

Word Puzzle 1


İngilizceden İngilizceye sözlük kullanabilmek için temel düzeydeki 2000 kelimeyi bilmek şarttır. Çünkü bu tür sözlüklerde sözcükler açıklanırken temel 2000 kelimeden yararlanılmaktadır. Bu bağlamda, temel düzeydeki 2000 kelimeyi öğrenerek kendinizi ifade edebilecek kelime altyapısını oluşturacak ve eş anlam – zıt anlam vb. şekildeki ileri düzeyde kelime öğrenme çalışmalarını rahatlıkla yapabilecek bir düzeye gelmiş olacaksınız. Başka bir deyişle, temel 2000 kelime İngilizceye yeni başlayanlar için ileri düzey kelime altyapısını oluşturmada bir basamak görevi görmektedir.

Temel düzeyde 2000 kelimeyi öğretirken eğlenceli ve kalıcı öğrenme sağlaması açısından bu kelimeleri bulmacalar yoluyla öğretmeyi düşündük. Bu noktadan hareketle, ‘Word Puzzle 1’ kitabımızdaki bulmacaları çözerken, temel düzeyde ilk 1000 kelimeyi de öğrenmiş olacaksınız.

‘Word Puzzle 1’ kitabında 40 adet Crossword Puzzle (Çengel Bulmaca), 38 adet Wordsquare Puzzle (Kare Bulmaca) bulunmaktadır. Bu kitap özellikle temel düzeydeki öğrencilerimizin yararlanması gereken bir kaynaktır.

Faydalı olması dileğiyle...